Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2012

tramposzekk
3119 0b9d 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viarudeee rudeee
tramposzekk
6055 8137 390
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viarudeee rudeee
tramposzekk
7911 0d8e 390
Reposted fromtouchthewind touchthewind viarudeee rudeee
tramposzekk
1138 6050 390
Reposted fromBrabbel Brabbel viarudeee rudeee
tramposzekk
Play fullscreen
Uwielbiam <3

"Boże, Boże, jak ja się stoczyłam!" :-)))))))))))))0
Reposted fromLillith Lillith viarudeee rudeee
tramposzekk
0479 e141 390
Reposted frompannakojot pannakojot viarudeee rudeee
tramposzekk
2919 2c6e 390
Reposted fromdippi dippi viarudeee rudeee
tramposzekk
via Hear No Evil

(not a photo, btw)
Reposted fromvith vith viarudeee rudeee

July 13 2012

tramposzekk
7156 805f 390
Reposted bynightlooklovebuzzanna-klara
tramposzekk
7149 5d17 390
Reposted byKropciowy Kropciowy
tramposzekk
Najbardziej lubię myśleć o przeszłości, gdy jestem sama. Wtedy nikt nie zapyta co się stało. Wtedy nikt nie zapyta dlaczego płaczę. Wtedy łzy swobodnie będą spływały po moim policzku.
Reposted frommefir mefir
tramposzekk
7106 2c8c 390
Reposted frombroniecka broniecka
tramposzekk
7112 ca5a 390
Reposted frombroniecka broniecka
tramposzekk
7115 2793 390
Reposted fromscorpix scorpix
tramposzekk
Reposted fromuliczkens uliczkens viamaraskowa maraskowa

June 30 2012

tramposzekk
2328 3e75 390
Reposted fromconverseeeee converseeeee viamaraskowa maraskowa
tramposzekk
Bo jedyne dobre związki na odległość to te, 
w których gracie w tę samą grę MMO.
— Z serii: Mądrości życiowe przy winie i Munchkinie o 4tej nad ranem
Reposted fromMagoryan Magoryan viamaraskowa maraskowa
tramposzekk

The Floating mug by Tigere Chiriga

back this project

Reposted fromsawb sawb viamaraskowa maraskowa

thefineness:

Your Parents:

Your Sister:

Your Brother:

… And even your dog:

You:

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamaraskowa maraskowa
tramposzekk
Reposted frompurpleswag purpleswag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl